Börshandlade fonder (kända som ETF:er) är en typ av investeringsfond som är noterad på en börs, med begränsat ansvar för aktieägare som är involverade i köp och försäljning av åtgärder; de har det speciella med att de hanteras passivt eftersom de är kopplade till ett redan existerande aktieindex eller liknande (till exempel S&P 500-indexet som inkluderar de 500 största amerikanska företagen).

För att köpa en ETF måste du öppna ett investeringskonto hos en registrerad mäklare. Du kan göra det från knappen nedan

Information tillhandahållen av NASDAQ OMX NORDIC