Vad är en kupong eller ett certifikat? En obligation är ett skuldinstrument utfärdat av ett land, en provins eller en kommun som består av ett lån som beviljats ​​av investerare till statliga organ.

Vilka egenskaper kännetecknar den? De kallas räntebärande eftersom investeraren före emissionen känner till förfallodagen, räntan, räntebetalningsdatumet, formen för amortering, tillämplig lag och varaktigheten.

Hur kan jag investera i en obligation? Det är enkelt, från knappen nedan kan du börja öppna ditt kundkonto och inom 48 timmar kan du börja handla med obligationer och andra tillgångar med råd från vårt team av experter.

Information tillhandahållen av NASDAQ OMX NORDIC