Början

Boston Asset Manager föddes 2017 som ett företag som uteslutande ägnar sig åt administration av fonder i argentinska små och medelstora företag. I början av 2019 inledde företaget processen att expandera till allmänheten i syfte att ge en lösning på många problem som småinvesterare stöter på när de börjar investera sina besparingar.

Företaget består av flera experter på investeringspartners med erfarenhet inom företags-, finans-, bank- och kreditsektorerna som stöds av ett team av finansiella rådgivare inom den privata sektorn.

Problematisk

När en sparare bestämmer sig för att det är dags att börja investera sina pengar, uppstår i de flesta fall en av följande situationer:

-Brist på kunskap i investeringar.

-Att nå minimibeloppen för att investera i de mest lönsamma instrumenten.

-Att inte kunna diversifiera sin investering och att behöva ta högre risker.

-Brist på tid att hantera dina investeringar.

-Att inte ha någon att rådfråga när det finns tvivel.

Vår lösning

Tillsammans med de mest prestigefyllda mäklarna i landet kan vi professionellt ge råd till alla investerare som verkar hos oss utan extra kostnad.

Betala samma provisioner, utan fasta kostnader eller lägsta investeringsbelopp.