Indexterminer är derivat som gör att en investerare kan låsa in priset på ett aktieindex vid den tidpunkt då kontraktet köps för handel vid ett senare tillfälle. Dessa terminer rör sig i huvudsak baserat på utvecklingen för de aktier som är listade i det underliggande indexet.

Utan någon fysisk tillgång involverad sker den mesta indexhandeln genom derivat, och terminskontrakt är det primära sättet att handla aktieindex. Eftersom ett index kan inkludera hundratals företag i sin sammansättning är den standardiserade metoden för avveckling kontanter.

Hur handlar man med indexterminer?
Det finns två sätt att handla med indexterminer, ett är att köpa och sälja kontrakten direkt genom att komma åt marknaden via en mäklare. Den andra är att handla kontrakt för differenser (CFD) och spekulera i prisrörelser på indexterminer.

För att få dem att fungera behöver du öppna ett investeringskonto, du kan göra det från knappen nedan

Information tillhandahållen av NASDAQ OMX NORDIC