Investerarprofilen bestäms utifrån kunskap om marknaden, investeringsmål, risker som är villiga att ta och tidigare erfarenhet.

Det finns 3 profiler som är:

KONSERVATIV

Det kännetecknas av att söka investeringar som representerar måttlig tillväxt, utan att ta några betydande risker, prioritera att ha en omedelbar tillgång till sina investeringar och försöka minimera förekomsten av marknadsfluktuationer.

MÅTTLIG

Han är villig att acceptera vissa fluktuationer i sina investeringar, i hopp om att han på medellång/lång sikt ska kunna uppnå större lönsamhet. Det är en mellanprofil, som handlar om människor som kan tolerera en viss risk i sina investeringar, i utbyte mot större lönsamhet.

AGGRESSIV

Den kännetecknas av investerare vars huvudsakliga mål är att maximera prestanda för sin portfölj, med en hög riskkomponent. De är villiga att behålla sina investeringar under långa perioder, utan att ge hög prioritet åt den omedelbara tillgången på sina tillgångar, och att ta kapitalförluster.